Συστήματα Γείωσης - Profelm Electronics ABEE

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Συστήματα Γείωσης

  • Το σύστημα Γείωσης περιλαμβάνει την θεμελιακή γείωση, όπου όλες οι βάσεις από σκυρόδεμα και οι μεταλλικές κατασκευές είναι ενωμένες μεταξύ τους σε ράβδους χαλκού, που σχηματίζουν τρίγωνα με συνολική Ωμική Αντίσταση <3Ωhm. Το σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας περιλαμβάνει τα αντικεραυνικά-απαγωγείς, που προστατεύουν την εγκατάστασή μας από κρουστικές τάσεις (κεραυνούς, υπερτάσεις δικτύου) και συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα από την μεριά του εναλλασσόμενου AC ρεύματος.

 
 
Copyright ©. All rights reserved. Design by Profelm Electronics SA
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού