Ελενγχόμενη Στάθμευση - Profelm Electronics ABEE

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ελενγχόμενη Στάθμευση

  • Αντικείμενο  Κατά τη διαδικασία της Ελεγχόμενης
Στάθμευσης εμπλέκονται το Κέντρο Διαχείρισης, ο Ελεγκτής Αστυνομικός των Παρκόμετρων, το Προσωπικό Συλλογής των χρημάτων από τα Παρκόμετρα με το Όχημα Συλλογής, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης (Service) των παρκόμετρων. Τα "εργαλεία" που χρησιμοποιούνται από τα πιο πάνω αναφερόμενα και εμπλεκόμενα άτομα ή ομάδες ατόμων είναι:

1.Personal Data Assistant (PDA) ή (Προσωπικός  Διαχειριστής Ψηφιακών Δεδομένων)
o   Intel ARM-SA1110 CPU
o   128MB
o   Bluetooth
o   VGA Camera (640x480)
o   Θερμικός εκτυπωτής για την εκτύπωση κλήσεων
o   Βάση Δεδομένων  SQL CE για καταχώρηση δεδομένων και συγχρονισμό αυτών μέσω USB και Active Sync για παραλαβή και αποστολή δεδομένων με το Κέντρο Διαχείρισης
o   Επικοινωνία με Παρκόμετρο μέσω Bluetooth για συγχρονισμό δεδομένων
o   Ενημέρωση βλαβών Παρκόμετρων
o   Καταγραφή στοιχείων της κλήσης και εκτύπωση αυτών
o   Φωτογράφηση των παράνομων οχημάτων.


2.Service PDA

o   Intel ARM-SA1110 CPU
o   128MB
o   Bluetooth
o   VGA Camera (640x480)
o   Βάση Δεδομένων  SQL CE για καταχώρηση δεδομένων και συγχρονισμό αυτών μέσω USB και Active Sync για παραλαβή και αποστολή δεδομένων με το Κέντρο Διαχείρισης
o   Επικοινωνία με Παρκόμετρο μέσω Bluetooth για συγχρονισμό δεδομένων
o   Ενημέρωση βλαβών Παρκόμετρων
o   Διαθέτει αλγορίθμους εντοπισμού και επισκευής βλαβών των παρκόμετρων

3.Σταθμός Κεντρικής Διαχείρισης

o   Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
o   Windows 2003 Server Standard Edition
o   Κεντρική Βάση Δεδομένων
o   SQL & SQL CE Server
o   IIS Server
o   Κεντρική Εφαρμογή Διαχείρισης
o   Αποθηκεύει - Επεξεργάζεται - Αναλύει όλα τα δεδομένα
o   Καταχωρούνται όλες οι βάρδιες, τα στοιχεία του προσωπικού
o   Συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα από PDA, Παρκόμετρο και Όχημα Συλλογής
o   Κάνει διασταύρωση στοιχείων για αποφυγή παραβιάσεων
o   Εξάγει στατιστικά αποτελέσματα
o   Καταχωρεί τις παραβάσεις και τις αποστέλλει με On-line σύνδεση στο TAXIS

 
Copyright ©. All rights reserved. Design by Profelm Electronics SA
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού