Βάσεις - Profelm Electronics ABEE

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Βάσεις

  • Τα Μεταλλικά Ικριώματα (Βάσεις), που θα στηρίζονται τα Φ/Β πλαίσια, είναι λυόμενα - συναρμολογούμενα επί τόπου, κατασκευασμένα από θερμογαλβανισμένο χάλυβα και φέρουν την δυνατότητα προεραιτικά της μηχανικής-χειροκίνητης ανάκλισης, ως προς τον οριζόντιο άξονα με ειδικό μηχανισμό.


  • Με τον μηχανισμό αυτόν, τα Φ/Β πλαίσια επιτυγχάνουν με ικανοποιητική προσέγγιση και τις παραγωγικότερες ώρες της ημέρας, καθετότητα, ως προς τις ακτίνες του ΗΛΙΟΥ, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3-5% τουλάχιστον.


  • Η αντοχή των βάσεων σε ανεμοπιέσεις είναι πάνω από 160 Km/h, οι δε μεταξύ τους συνδετήριοι κοχλίες είναι από inox, καθώς και τα στριφώνια Μ12 x Μ12 cm είναι πάλι από inox.


 
 
Copyright ©. All rights reserved. Design by Profelm Electronics SA
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού